JEGRIČKA – PRAVI PRIRODNI DAR

Ukoliko još niste isplanirali vikend, naša preporuka je Park prirode “Jegrička”. Osetiti prirodu, znači osetiti njenu lepotu, veličinu i snagu. Naravno, samo u dodiru sa njom možemo shvatiti lepotu života koji nam je podarila. Jedno od takvih dodirnih tačaka je Jegrička, autohtona rečica Bačke čiji tok je dugačak 64 kilometra. Park prirode “Jegrička” prostire se […]