RECITE NE PET-U

Broj PET boca dostigao je kritične razmere, to znači da bu svako od nas trebalo da donese ispravnu odluku a to je manja upotreba ove ambalaže, s ciljem da što manje nanosimo štetu životnoj sredini i zdravlju. Kada je reč o PET ambalaži, boce su najgori zagađivači a mogu se reciklirati samo 20 odsto. Da […]