WWF I RERI: NACIONALNI PARK “ĐERDAP” NIJE GRADILIŠTE

Opština Majdanpek predložila je Nacrt plana detaljne regulacije zaštićenog područja „Arheološki lokalitet – Lepenski vir“ kojim se predviđa izgradnja velikog međunarodnog pristaništa i pratećih sadržaja u neposrednoj blizini zona stroge zaštite Nacionalnog parka “Đerdap” i Arheološkog lokaliteta “Lepenski vir”. UNIŠTAVANJE ZAŠTIĆENIH STANIŠTA I VRSTA Svetska organizacija za prirodu (WWF) i Regulatorni institut za obnovljivu energiju […]