KAKO RECIKLIRATI FRIŽIDER?

Jedan bačen frižider ima jednako štetan uticaj na ozonski omotač kao izduvni gasovi jednog automobila za godinu dana. Ovog podatka bi trebalo da se setimo kada nam frižider odsluži svoje i razmišljamo šta dalje sa njim. Udruženje reciklera Srbije u saradnji sa kompanijom “E-reciklaža” iz Niša, koja se bavi reciklažom elektronskog i električnog otpada na […]