ZAJEDNIČKIM ANGAŽMANOM PROTIV POPLAVA

ByAdmin

ZAJEDNIČKIM ANGAŽMANOM PROTIV POPLAVA

Još jedna u nizu značajnih radionica pod nazivom URBAN–PREX – Nadzor, predviđanje i razvoj online javnog sistema ranog upozoravanja za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim oblastima u pograničnom regionu Mađarske i Srbije održana je nedavno u Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu. Radionica, kao i ceo projekat sufinansiran i podržala je Evropske unije preko Interreg – IPA CBS Mađarska–Srbija programa.

Moderator ove radionice bila je dr Ivana Bajšanski, profesorka Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koja je otvorila radionicu i pozdravila sve prisutne. Ceremoniji otvaranja pridružili su se i dr Vesna Stojković, šef katedre za Teoriju i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu, kao i dr Darko Reba, direktor Departmana za arhitekturu.

Uvodno predavanje o planu aktivnosti na URBAN-PREX projektu iznela je dr Ivana Bajšanski, nakon čega je dr Stevan Savić, profesor Prirodno matematičkog univerziteta u Novom Sadu uputio prisutne u aktivnosti i trenutne ishode na URBAN – PREX projektu.

Dr Bojan Tepavčević sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu govorio je o računarskom 3D modelovanju i vizuelizaciji poplava u urbanim sredinama primenom augmentovane realnosti. Dok je Marko Vučić sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu dao prikaz različitih načina kreiranja fizičkih modela urbanih sredina.

Nakon navedenih predavanja, svi prisutni su bili deo okruglog stola. Fokus je i ovaj put bio na unapređenu svesti građana o posledicama klimatskih promena i pojavama ekstremnih padavima, naknadno praćenih poplavama.

Noseći ogranizator radionice je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, dok je Total Idea, marketing i konsalting agencija i ovaj put bila zadužena za sve aktivnosti pre i nakon samog događaja, koje se tiču komunikacije, efikasne organizacije i uspešnog izvođenja.

About the author

Admin administrator

Leave a Reply