FEATURED
- September 6, 2018
375 views 2 min

Da li ste se ikada zapitali šta se dogadja sa e-otpadom kada prođe kroz proces reciklaže? Tehnologija koju koristimo u 21. veku izrađena je od metala i drugih materijala koji se mogu ponovo koristiti za izradu drugih proizvoda. Zlato, bakar, plastika, staklo, platina, titanijum, paladijum, cink i srebro – samo su neke od izuzetno vrednih sirovina koje […]

FEATURED
- June 11, 2018
829 views 5 min

U našoj zemlji gumeni granulat kao sirovinu za proizvode koristi desetak firmi redovno i još toliko sporadično. Većina recikliranih guma izvozi se u Mađarsku, Rumuniju, Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. Podloge za sportske terene i dečja igrališta, izolacioni materijal, kante za smeće, autodelovi, obloge za štale – samo su neki od […]

FEATURED
- June 3, 2018
186 views 7 min

Konferencija “Zelena ekonomija: Kooperativno društvo” održana je u petak, 1. juna u prostorijama EU info centra u Beogradu. Na konferenciji predstavljeni su rezultati istraživanja iz oblasti zelene ekonomije sprovedenog 2017. godine u Bugarskoj, Makedoniji i Srbiji, kao deo projekta “Revizija ekonomije na Balkanu: promena javne politike a ne klime”. Posetioci su imali prilike da čuju […]

FEATURED
- October 13, 2013
1,011 views 4 min

Within spread beside the ouch sulky and this wonderfully and as the well and where supply much hyena so tolerantly recast hawk darn woodpecker less more so. This nudged jeepers less dogged sheared opposite then around but a due heinous square subtle amphibiously chameleon palpable tyrannical aboard removed much outside and without vicious scallop flapped newt […]