Tag Archive zaštićenje životinje

ByAdmin

SVILOJEVO: PREDSEDNIK LOVACA NEZAKONITO DRŽAO ZAŠTIĆENE ŽIVOTINJE

Postupajući po prijavi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS), Pokrajinski inspektor za zaštitu životne sredine, ornitolog Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i policijski službenici iz Apatina otkrili su nezakonito držane žive i preparirane jedinke strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta u Svilojevu kod Apatina.

U porodičnoj kući A. H. je, pored tri žive jedinke divlje guske (Anser anser), pronađeno i 11 prepariranih strogo zaštićenih i zaštićenih životinja: divlja mačka (Felis silvestris), vidra (Lutra lutra), dve jedinke lasice (Mustela nivalis), slepi miš (Chiroptera sp.), divlja guska, kobac (Accipiter nisus), šumska šljuka (Scolopax rusticola), kukavica (Cuculus canorus), zeba (Fringilla coelebs) i drozd borovnjak (Turdus pilaris).

Policija je u kući pronašla i od osumnjičenog zaplenila i 10 pušaka! Inspekcija za zaštitu životne sredine privremeno je oduzela žive i preparirane jedinke ptica i sisara i pokrenula postupak pred nadležnim sudom. Žive jedinke divljih gusaka imale su potkresano perje na desnom krilu radi onemogućivanja letenja, pa su predate Prihvatilištu za divlje životinje Zoološkog vrta „Palić“ na brigu i oporavak.

U DZPPS ističu da je prema njihovim saznanjima A. H. predsednik lovačke sekcije „Jastreb“ iz Svilojeva, selu poslednjih godina poznatom po učestalim slučajevima masovnog trovanja divljih životinja.

„Umesto da lovci budu branitelji prirode, sve češće nailazimo na one koji svesno krše zakone. Zabrinjavajuće je i to što je u ataru Svilojeva od 2014. do danas otrovano 70 jedinki zaštićenih ptica, od kojih 25 orlova belorepana, jedan orao krstaš i 15 mišara, a da lovci nikoga nisu osumnjičili niti pronašli u nekog vršenju nezakonitih radnji“, kaže Slobodan Knežević iz DZPPS

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva građane da prijave sve slučajeve ugrožavanja ptica i prirode i time pomognu napore da se očuva zajedničko prirodno bogatstvo.