KO RECIKLIRA, PROFITIRA!

ByAdmin

KO RECIKLIRA, PROFITIRA!

Skoro svako od nas kod kuće poseduje elektronski ili električni uređaj koji je dotrajao i trebalo bi ga zameniti novim. Međutim, postavlja se pitanje šta uraditi sa starom sirovinom i kako je odložiti na bezbedan način, a time ne zagaditi životnu sredinu u kojoj živimo!?

Tehnomanija kao društveno odgovorna kompanija u saradnji sa E-reciklažom će vam pomoći u tome. Oni su organizovali zamenu starih elektronskeih uređaje za vrednosne vaučere za kupovinu u Tehnmanija prodavnicama.

Ciljevi reciklaže

Osnovni cilj reciklaže je štednja resursa, odnosno materijala koji potiču iz prirode, a ima ih ograničeno. Potrebno je iskoristiti materijal više puta ako je to moguće i time očuvati prirodu iz koje ih uzimamo.

Drugi cilj reciklaže je štednja energije. Nema trošenja energije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te procese prati, a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju pa je zato ovo vrlo važna stavka kada je u pitanju odlaganje otpada.

Isto tako važno je zaštititi životnu sredinu od otpadnih materijala koji uništavaju životnu okolinu, a to je ono što se reciklažom može postići.

Pored svih prednosti, recikliranje će podstaći otvaranje novih radnih mesta, jer procesi u reciklaži materijala podrazumevaju ulaganje znanja i rada, što svakako stvara potrebu za novim radnim mestima.

Šta sve može da se reciklira?

Živimo u društvu u kome tehnologija napreduje velikom brzinom. Brzo se unapređuju performanse uređaja pa ih ljudi često menjaju, a sve veći broj njih postaje zastarela oprema koja se ne koristi. Elektronski otpad (EE otpad) predstavlja sve električne uređaje poput računara, televizora, mobilnih telefona, frižidera, a koji više nisu u funkciji i ne mogu da se koriste. Zato odložite zastarelu tehniku na pravo i bezbedno mesto kako bismo zajedničkim snagama doprineli boljoj i zdravijoj okolini koja nas okružuje

Kada i gde mogu da predam otpad na recikliranje?

Prirodi bi trebalo do 1.000 godina da preradi samo jedan bačen stari televizor. Ukoliko pustimo prirodu da sama reši problem recikliranja, onda će joj trebati upravo toliko godina, zato je važno da svako od nas pruži delić napora za lepšu i zdraviju životnu sredinu.

Recikliranje zapravo znači izdvajanje, preradu određenog materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje, odnosno izradu nekih novih proizvoda iz prvobitnog uređaja.

Ne morate više da odlazite do određenih centara za reciklažu kako biste odložili elektronski i električni otpad jer E-reciklaža vozilo dolazi do vašeg stana direktno. Sve što je potrebno jeste da pozovete 0800 – 085 – 085, zakažete preuzimanje havarisanog uređaja ili više njih. Svakog dana od 9 do 20 sati organizuje se preuzimanje uređaja.

U zavisnoti od vrste uređaja koje predajete E-reciklaži, određuje se vrednost vaučera. Ono što treba da znate jeste da za svaki predati uređaj dobijate jedan vaučer i to na licu mesta u trenutku predaje. Ovlašćeno lice za prikupljanje stare tehnike će odrediti koliko vredi vaša neispravna tehnika i u zavisnosti od procene dati vaučer od 300, 500 ili 1000 dinara koje kasnije možete iskoristiti za kupovinu tehnike u Tehnomanija radnjama.

Pilot projekat „Ko reciklira, profitira“ u saradnji sa E–reciklažom započet je u maju 2017. godine u Nišu, a sada možemo sa radošću da vas obavestimo da je proširen na Beograd i Novi Sad

Izvor: Tehnomanija
Foto:
Pixabay

About the author

Admin administrator

Leave a Reply